Mistelten – Viscum album – såning

Mistelten er en snylteplante, og kan kun vokse på andre træer. Jeg har fået nogle bær, og de skal først have frost for at kunne spire. Man skal vælge en ung gren på æbletræet, og så mase misteltenbærret ud i den hvinkel, hor grene møder stammen. Frøet er meget klistret og sidder let fast. I løbet af et år skal der gerne komme et lille skud, og efter 2-3 år de første kimblade. Og efter 8 år kan man plukke en mistelten.